ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
โดยรถไฟด่วน SAPSAN - ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด
ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
รั้วพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
ชมห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง