ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5คืน

กาล่าดินเนอร์-พระราชวังฤดูหนาว-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-SAPSAN EXPRESS
ถนนอารบัต-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO-GUM-มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง-ชมเซอร์คัส-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-มอสโคว-อิสตันบูล
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-Bronze horseman
เรือรบหลวงออโรร่า-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง