ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน

จัตุรัสแดง-พระราชวังฤดูร้อนเปรโตวาเรส-พิพิธภัณท์เฮอร์มิเทจ-วิหารเซนต์บาซิล-พระราชวังเครมลิน-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง