ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND LOVER ZRH-GVA 6D 3N

เมืองซูริค - เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น
ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองกรินเดอวาลด์ - สู่ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค
ชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
หมู่บ้านทาซ ประตูสู่ Zermatt - นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท
กรุงเบิร์น - ชม บ่อหมีสีน้ำตาล - ชม มาร์กาสเซ
ถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง - เมือง มงเทรอซ์
ชมเมืองโลซานน์ - ชม สวนสาธารณะ - ศาลาไทย
กรุงเจนีวา - ชม น้ำพุเจ็ทโด้ - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง