ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3000 & จุงเฟรา 7วัน 4คืน

-ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
-ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000
-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
-ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต
-ชม มหาวิทยาลัยโลซานน์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์ทรงเข้าศึกษา
-ชม โรงแรมโบริวาจ ซึ่งเป็นโรงแรมที่พระบรมราชชนก
-ชม พระตำหนักวิลล่าวัฒนา
-ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
-ชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์
-ชม นาฬิกาดอกไม้
-ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง