ทัวร์ยุโรป Pro Benelux (EK) 7D 4N

ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง-เคอเคนฮอฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง