ทัวร์ยุโรป France Belgium Netherland 7 Day

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
ปารีส หอไอเฟล ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์
La Vallee Village Outlet ล่องเรือบาโตมุช รอตเทอร์ดาม
บรูจจ์ บรัสเซลล์ อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง