ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-การ์มิช
พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซมิวนิค
ซาลส์เบิร์ก-ฮัลสตัท-เชสกี้ ครุมลอฟ-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราคมหวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาลส์-หอนาฬิกา ดาราศาสตร์-จัตุรัสเมืองเก่า-ปราค-บราติสลาว่า
บูดาเปสต์-จตุรัสฮีโร สแคว์-บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
ล่องแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชรินน์บรุนน์-ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง