ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

จุดเด่น
• ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
• ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม
• ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
• ชม น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง
• ชม มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงาม, หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
• ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
• ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
• ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
• นั่งรถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
• ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
• นำท่าน ล่องเรือบาโตปาริเซียน Bateaux Parisiens
• พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
• อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง