ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

-ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม
-ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
-ชม น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง
-ชม มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงาม, หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
-ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
-ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
-ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
-นั่งรถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
-ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
-นำท่าน ล่องเรือบาโตปาริเซียน Bateaux Parisiens
-พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
-อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง