ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ชมภายในอุทยานฟรอกเนอร์
ถ่ายรูปกับลานกระโดดสกี Holmenkollen - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถ่ายรูปกับเงือกน้อย - ชมสวนสนุกทิโวลี
นำท่านล่อง เรือสำราญDFDS Scandinavian Seaway

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง