ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เชก 8วัน 6คืน

ซูริค – ขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น – เซนต์กัลเลน –อินซ์บรูก – ซาลบวร์ก
ฮัลสตัทท์ – เซนต์โวล์ฟกัง (พักค้าง 1 คืน) – เชสกึ้ คลุมรอฟ – คาโลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง