ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

มิวนิค ฮัลสตัท
กรุงเวียนนา เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์
กรุงบูดาเปสต์ ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion
โบสถ์ Matthias ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
บูดาเบสต์ บราติสลาวา
กรุงปราก สะพานชาร์ลส์
ปราสาทแห่งกรุงปราก เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ เชสกี้ คลุมลอฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง