ทัวร์ยุโรปตะวันตก WESTERN EUROPE เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

-เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
-ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน Nieuwendijk-Kalverstraat
-ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
-ชม โรงงานเจียระไนเพชร และอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อ
-หมู่บ้านกีโธร์น Giethoorn โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน
-ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลางเมือง แกรนด์เพลซ
-ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่
-ถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส
-ล่องเรือบาโตมูซ Bateaux Mouches ชมสถานที่สำคัญสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
-เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
-แบรนด์เนมที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต, La Vallee Outlet

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง