ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ฉ่ำ สมิ หลา 3D 2N (NX)

วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-รีพลัสเบย์
ร้านยาสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ร้านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง