ทัวร์พม่า VT002FD VINTAGE MYANMAR RGN 3 DAYS BY FD

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง