ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N

เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์
พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์
พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุอินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง -
พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ช้างเผือก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง