ทัวร์พม่า JMM04-FD ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3D 2N

เที่ยวพม่า 3วัน 2คืน
ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม
นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ เจดีย์กลางน้ำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง