ทัวร์พม่า JMM03B-UB ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3D 2N

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความก้าวหน้าในชีวิต
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอร์ ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง