ทัวร์พม่า โปรยกแก๊ง ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต วัดบารมี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง