ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุณี พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน 3คืน

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน!!!
พระมหามัยมุณี – พระเจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์ - มิงกุน - พุกาม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง