ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง