ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2D 1N

พระธาตุมุเตา วังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต พระนอนตาหวาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง