ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
เมนูพิเศษ.... กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยวบิน พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พัก 5 ดาวสุดหรูใจกลางเมืองย่างกุ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง