ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3D 2N

- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- เจดีย์ชเวมอดอร์
- ขอพรเทพทันใจ
- พระนอนตาหวาน
- วัดไจ๊กะเลาะ สักการะศาล พระสุพรรณกัลยา
- วัดมหาเจดีย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง