ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3 วัน 2 คืน

เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ เมืองหงสาวดี
เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
เจดีย์เยเลพญา เมืองสิเรียม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง