ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน อมรปุระ 3วัน 2คืน

ชมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
สะพานไม้อูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก
ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง