ทัวร์ฝรั่งเศส BEST FRANCE 6D 3N

ปารีส เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศส และชมความเก่าแก่ของพระราชวังแวร์ซายส์ ชม ทัศนียภาพของเมืองหลวงถ่ายภาพประทับใจกับสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและดิวตี้ฟรี มากมายจากย่านใจกลางเมืองและช้อปปิ้ง La Vallee Village
เชอน็องโชว์ เมืองที่ตั้งของปราสาทเชอน็องโชว์ ปราสาทใหญ่ที่สร้างคร่อมแม่น้ำแชร์ นับเป็นปราสาทที่โด่งดังด้วยประวัติ ที่ตั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง