ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน

ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet-บรูจจ์ – เกนท์ - Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad – คีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง