ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8D

- นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก
- นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครอง
- นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส”
- นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า”
- นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง