ทัวร์บรูไน Beautiful Brunei 3D 2N

สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ
บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง