ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน by TG

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท
- ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ
- ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง