ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY คัปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน

ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย
วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองอิซปาร์ต้า-เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่
เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง -อิสตันบูล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง