ทัวร์ตุรกี EXCLUSIVE CROATIA TURKEY 9 วัน 6 คืน

อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองซิบินิค - เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท
เมืองนีอุม (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค - กำแพงเมืองโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง