ทัวร์ตุรกี CROATIA RIVIERA 7 DAYS

ซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-ซาดาร์
วิโดเซ่-ซิบินิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)
ดูบรอฟนิค-เดินชมวิวบนกำแพงเมืองโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง