ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY เมืองคัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน

เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองอิสปาตาร์ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองอฟฟิซุส
เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง