ทัวร์ตะวันออกกลาง WEALTY IRAN 7 D 5 N

อิหร่าน 7 วัน 5 คืน
เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อับยาเน่ห์-คาชาน
โดยสายการบินไทย (TG) + บินภายในสู่ชีราช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง