ทัวร์ดูไบ POPULAR DUBAI 4D3N

POPULAR DUBAI นั่ง Monorail ชม The Plam Jumeirah ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa สุดมันส์ ตะลุยทะเลทราย Dune Safari พิเศษชมโชว์ ระบำหน้าท้อง Belly Dance
ระบำน้ำพุ Dubai fountain

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง