ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey Tokyo 5D4N

นากาโนะ จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น
วัดเซ็นโกจิ ทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ
ลิตเติ้ลเกียวโต กุโจ ออนเซ็น สาม
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ
จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ ยามานาชิ ออนเซ็น
ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง