ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO Rainbow 6D 3N

เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ
นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ชมทัศนียภาพ
ถ่ายรูปกับประตูฟ้าคำรณ วัดอาซากุสะ
เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไก
ล่องเรือโจรสลัดกลางทะเลสาบอาชิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง