ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI WONDERLAND 4 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-วัดอาซากุซะ
ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
(พิเศษ!! มื้อกลางวันกับเมนูปิ้งย่างสุดฟิน)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง