ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง ภาค 4

...เที่ยวทุกวัน ไม่มีอิสระ...
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะและวัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะและอิออนมอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง