ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ วิ๊งวิ๊ง 5D 3N

นาริตะ - วัดอาซากุสะ-โตเกียว สายทรี -ทะเลสาบฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ-ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-ตลาดอะเมโยโกะ -โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – สนามบินนาริตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง