ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Osaka โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5D 4N

โอซาก้า - นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - Little Kyoto - กุโจออนเซ็น
ฟาร์มดอกไม้ Bokka No Sato - เกียวโต - วัดคินคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า เอออนพลาซ่า ปราสาทโอซาก้า - Doton Plaza - ชินไชบาชิ - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง