ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO - OSAKA 6 วัน 4 คืน

โตเกียว-วัดอะซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก-ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ-นาโกย่า-วัดคินคาคุจิ-ฟูชิมิ อินาริ-วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-ถนนชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า-ห้างอิออน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง