ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TIME IN IBARAKI 6D3N

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุสะ
• ถ่ายรูปกับโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ
• ถ่ายรูปคู่กับ โตเกียวสกายทรี
• นำชม พระราชวังอิมพีเรียล
• ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ครั้งหนึ่งในชีวิต
• หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
• เรียนรู้วิธีการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว Fuji no Eki
• ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวน Hitachi Seaside Park
• กราบนมัสการไหว้พระใหญ่ Ushiku Daibutsu
• ชมนวัตกรรมใหม่ของหุ่นกันดั้มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ Odaiba Driver City Tokyo Plaza
• ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต, ชินจูกุ, ดองกี้, อิออน
• เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง