ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – นาราพาร์ค – โกเบ - ย่านคิตาโนะ – ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – เกียวโต – ใส่ชุดยูกาตะชมวัดน้ำใส – ล่องเรือยากาตะบูเนะ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดเทนริวจิ –
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง