ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT

ไฮไลท์ ทัวร์
- ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว และ
พิเศษกับเมนู “เนื้อสเต็กโกเบ” ที่มีชื่อเสียงของความอร่อย
- เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว
พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์
- ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น
แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต
- ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !!
- นอน โอซาก้า 3 คืน !!

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง