ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5 วัน 4 คืน JAPAN ALPS (TZ)

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า
ชมความงดงามของฤดูกาลบนเทือกเขาเจแปนอัลไพน์
พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคุโรเบะ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง