ทัวร์ญี่ปุ่น JJP024 TOKYO ROMANTIC OHAYO 5D 3N

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮักไก ล่องเรือโตรสลัด ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ พระใหญ่ไดบุทสึ ช้อปปิ้งจุใจ บ่านชินจูกุ โกเท็มบะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง